Ho`onani I Ka Makua Mau - Doxology

Ho`onani i ka Makua mau
Ke Keiki me ka `Uhane no
Ke Akua mau Ho`omaika`i pû
Ko kêia ao ko kêlâ ao

Amene

Translated by Binamu