Onward Christian Soldiers (Naue E Na Koa) - St. Gertrude

 
Naue e na koa
Naue kaua e
Me ka hae o Iesu
Kona kea nei
Iesu no ka Luna
Nana alaka`i
Kau no kona bana
Kau mau maluna`e
 
 
Hui:
Naue e na koa
Koa o Iesu
Nona no ke kaua
Kona mana pu
 
 
He puali mana
Na haipule nei
Mana no ka pule
Lanakila e
Kaua kuikahi
Like ka manao
Ole mokuohana
Naue like no
 
 
Hui:
Kaua e na hoa
I he`e a`e ka po
Naue mau a kaua
Lanakila no

 

Hawaiian Translation - Laiana