Hawaiian Love Song - Adaptation

 
O `imi`imi o nalowale a loa`a
Loa`a ho`i ka hoa e
Pupu`u ako o ke anu o ka Ho`oilo
Na ke aloha i kono e hui `olua e
Eia loa`a maha
O haka moe
O haka i ka lani
Pili olua e, ho`ao e
Moku ka pawa o ke ao
Ke moakaka nei ka hikina
Ua hiki ho`i la nui
Here all seeking is over, the lost has been found,
A mate has been found
To share the chills of winter
Now love asks that you be united.
Here is a place to rest,
A place to sleep,
A place in heaven.
Now two are becoming one,
The black night is scattered,
The eastern sky grows bright.
At last the great day has come

 

Source: Adapted by June Hirshfield from an ancient Pule Ho`ao, marriage prayer