He Aloha Nô `O Honolulu (Goodbye to Honolulu) - by Lot Kauwe

 

Click Title to Access Melody

He aloha nô `o Honolulu
I ka ua Kûkalahale
Ka nuku a`o Mâmala
`Au a`e nei mahope
Kau mai ana mamua
Ka malu `ulu a`o Lele
Kukui `a`â mau
Pio `ole i ke Kaua`ula

`Au aku i ke kai loa
Oni mai ana `o `Upolu
Ho`okomo iâ Mahukona
Ka makani `Âpa`apa`a
E wiki `oe `apa nei
Eia a`e `o Kawaihae
Ho`ohaehae Nâulu
Ka makani Ku`ehu `ale

Ka hao a ka Mûmuku
Poho pono nâ pe`a heke
`O ka heke a`o nâ Kona
I ke kai mâ`oki`oki
Ki`ina ke koi`i koi
I ka piko o Hualâlai
A la`i wale ke kaunu
`A`ole pahuna hala
Hala `ole nô ka ua
I ke kole maka onaona
E haupâ `oe a kena
I ka piko `oe lihaliha
Hâli`ali`a mai ana
Kou aloha kâkia iwi
Ho`okomo iâ Honu`apo
I ke kai kauha`a

Ha`alele ka Maunaloa
I ka pohu la`i a`o Kona
Ho`okomo iâ Ho`okena
I ka pewa a`o ka manini
Ha`ina mai ka puana
`O ka heke nô nâ Kona
No Kona ke kai malino
Kaulana i ka lehulehu

 Goodby Honolulu
In the Kûkalahale rain
Mamala, the entrance of Honolulu Harbor
Lies behind
Ahead
The shady groves of Lele
Lighthouse is always burning
And not extinguished by the Kaua`ula rain

Sailing out to the open sea
`Upolu point appears
Take shelter at Mahukona
From the `Âpa`apa`a wind
Hurry, so we may tarry
Here at Kawaihae
From the Nâulu showers and
The wind that stirs the waves

The Mumuku wind gusts
Filling the top sails
Kona is the best
Of the streaked sea
Urging on
To the center of Hualâlai
Peace overwhelms
After the piercing

The rain does not pass
The sweet-eyed kole
Eat heartily
Especially the belly, so fat and choice
Remembering
Your love in the depths of my soul
Entering Honu`apo
The sea is dancing

Leave the Maunaloa
In the calm night of Kona
Enter Ho`okena
Like the tail of the manini
Tell the refrain
Kona is the best
Kona of the calm sea
Famous among mulititudes

 

Source: Lot Kauwe was an accomplished singer, dancer, musician, composer and entertainer whose talents went beyond the stage. He was known to set his indiscretions to music, veiled in kaona. This is one of his best known compositions and tells of his return home from Honolulu to Kona, aboard the inter-island steamer, Maunaloa. Verse 1, the house, in many instances, is symbolic of a long term lover. Kaua`ula waterfall in stanza #8, is near Lele, short for Lahaina. `Apa`apa`a, Kuehu`ale in verse #2 and Mumuki in verse #3 are names of Kona winds. The kole and manini fish in verses 3 and 4 are terms of endearment. Place names, such as Ho`okena, are used as a play on words in many love songs. Music clip by Gippy Cooke