Höpoe - by Frank Kawaikapuokalani Hewett

 
Kai ko`o o Kilauea kai ko`o o Puna
Popo`i i ke `ä a Pele
`O ke kai `ula `o ke kai `ölena
Ke ala kai o Pele

Haki kü ka `ino haki kakala
Kao kü i o`u Lehua
Uwe Höpoe holo i kai Hä`ena
`A`ohe ala e ola

Wela `o Kilauea, wela `o Puna
Ua `ä i ke ahi a Pele
Mälama ke kanaka mälama ka lehua
Mälama ke kaunu moe ipo 
Hui:
Ha`uha`u uwe, ha`uha`u uwe
Ha`uhau uwe

 

The strong force of Kilauea and Puna
Forms a burning wave of Pele
The red and yellow (lava) flows combine
To form a fiery path of Pele
The fire (Pele) breaks everything to pieces
Which is overwhelming to my Lehua
Hopoe cries and runs seaward to Ha`ena
But, there's nowhere to find refuge
 
Kilauea and Puna are hot
As the fires of Pele burn
Cherish the people, cherish the lehua
Cherish the place where we make love 
 
Chorus:
Sob, sob
Sob

 

Source: Recorded by Makaha Sons on CD " Kuikawa". Höpoe, the hula dancer, was the best friend of Hi`iaka, the youngest sister of Pele. They spent their happiest days together in Puna, where Höpoe taught Hi'iaka the hula. Pele was envious of this friendship, and destroyed Puna in a fit of jealousy, a place beloved by Hi`iaka. Her grief was magnified when she realized Pele had turned Höpoe to a balancing stone in the sea at Kea`au.