Hula O Makee - William S. Ellis

 

`Auhea iho nei la `o Makee
A ka Malulani la e huli hele nei

Aia aku nei kahi i Kapa`a
Ka waiho kapakahi i ka `apapa

O ke kani honehone a ke oeoe
A e ha`i mai ana la i ka lono

`O ka hola `umi ia o ke aumoe
Kä`alo Malulani mawaho pono

Kü mai Hailama pa`a i ka hoe
Imua a i hope ke kulana nei

Akea ka moana nou e Makee
Ma ke kai holuholu o ka `Ie`ie

Ha`ina `ia mai ana ka puana
`Auhea iho nei la `o Makee

 

Where is the Makee
The Malulani looks everywhere

There she is at Kapa`a
Keeled over on the reef

Softly sounds the whistle
Telling the news to be heard

Ten o'clock at night
The Malulani passes by

Hiram stands by and grasps the paddle
Bow to stern it careens

Broad is your ocean o Makee
And the swaying seas of `Ie`ie

Tell the refrain
Where is the Makee

 

Source: Na Mele o Hawai`i Nei by Elbert & Mahoe - The ship, Makee, went on a reef at Kapa`a Kaua`i and was found by another ship, the Malulani. The kaona has the Makee as a woman who has deserted her lover and the Malulani, searching for her in the `Ie`ie, channel between Kaua`i and O`ahu. Hiram was an officer of the ship