I Ka Pô Âme Ke Ao (Night and Day) - Lena Salis & Vicky Silva

 
Hili hewa kahi mana`o la
Kê `ole ke kûkâkûkâ
Makahewa wale ku`u li`a ana la
I ka po âme ke ao

Kuhi au a he i`a ono la
Ka pu`u ke momoni nei
Makahewa wale ku`u li`a ana la
I ka po âme ke ao

Noho `oe a ho`omana`o la
Ka nani a`o ka ua
Makahewa wale ku`u li`a ana la
I ka po âme ke ao

Ha`ina mai ka puana la
Ke `ole ke kûkâkûkâ
Makahewa wale ku`u li`a ana la
I ka po âme ke ao
It was wrong to think of someone else
But I won't discuss it
Flirting with the eyes is what I do about my yearning
Night and day
I suppose it`s a delectable fish
For the throat to swallow
Flirting with the eyes is what I do about my yearning
Night and day
  
You act like you remember
The beauty of the rain
Flirting with the eyes is what I do about my yearning
Night and day
  
The story is told
But I won't discuss it
Flirting with the eyes is what I do about my yearning
Night and day