Ka Ho`opa`i O Ka Nalo `Eu`eu (Getting the Pesky Fly)
Words and Music by Johnny Lum HoHe mele këia no ka nalo `eu`eu
Ho`ouluhua nö wau

Ua hili `o Lei i ka nalo
Ma ka lumi kuke o ka hale
Nui kona le`ale`a
A piha hau`oli ho`i `o ia

Pa`ipa`i i luna, kï`apu i ka lima
Ka nalo `eu`eu ua buzz mai nei

Hili me ka hau`oli
Kilokilo i nä nalo
`A`ohe nalo i ka hale
Huli i wahi hou

Koala i ke ahiahi a hui ka nalo
No ke `ala o ka `i`o pipi
Kïhae ka lä`ï kähilihili
Inä ho`i mai, a pani i ka puka

Nalo, uh, uh, uh, uh, fly, uh, uh, uh, uh
A e lele ka nalo i luna,
I lalo i `ö i `ane`i ë
Fly, uh, uh, uh, uh

Ua hili `o Lei i ka nalo
Ma ka lumi kuke o ka hale
Nui kona le`ale`a
A piha hau`oli ho`i `o ia

Ua ha`i ka mele o Lei
Me ka hili `ana o na nalo
`Ehehë, `ehehë
Inä ho`i mai, pani i ka puka


This is a song about the rascal fly
That vexed me to no end

Lei swatted the fly
In the kitchen of her home
What great joy it (the fly) seemed to have
As if it were filled with merriment

Swat, swat above using the cup of the hand
But the fly buzzes on by

Swat with merriment
First watch the fly carefully
There's no fly in the house
It's gone somewhere else

During the evening the flies congregate
Having smelled the aroma of roasted beef
Strip the ti-leaf to hush them
And if you come in, close the door

Fly, no, no, no, no, fly, no, no, no, no
The fly takes off, going up
Going down, going there, coming here
Fly, no, no, no, no

Lei swatted the fly
In the kitchen of her home
What great joy it (the fly) seemed to have
As if it were filled with merriment

Lei's story is told
About the swatting of the pesky fly
La, la, la
And if you come in, close the door


Source: H. Stender Collection