Ka Nani O Kamananui (The beauty of Kamananui Valley) - Ida Keli‘iokalani Chun


Hele mäkou i Moanalua
Ke ‘ike i ka nani o Kamananui
Piha hau‘oli me ka mo‘olelo
O ke kanaka maika‘i o Hawai‘i

Hele mäkou i ke ala hele
Ho‘olono i ke kani o ka pü loku
Nä manu kama‘äina, nä manu ‘äina ‘ë
Ke awäwa ho‘äono ‘o Kamananui

‘ O ka lani “kia‘ao” o Kamananui
E ho‘okomo mai iä mäkou a pau
Ua ‘ike mäkou, pülama mäkou
Welina mäkou iä ‘oe

‘O Lolina Pihapiha, mahalo nui!

We traveled to Moanalua
And saw the beauty of Kamananui
Filled with joy of stories told
By this fine gentleman of Hawai‘i

Along the trail we went
The sounds of blowing winds we heard
Native birds, introduced birds
In the valley of awe, Kamananui.

The clouds of Kamawaeluahine open
Inviting us.
We have seen, we will cherish
Our special love to you.

Mr. Lorin Gill, Thank you greatly!

Source: Hailama Farden - This mele commemorates a visit to Kamananui Valley, next to Moanalua. Ida Keli‘i Chun was so impressed by the tour given by Mr. Lorin Gill. She composed this mele, April, 1986, as a mahalo to Mr. Gill (“Lolina Pihapiha” in the last stanza) for his hospitality. Recorded by Ida Keli`i Chun "Memories of Old Hawai`i"