Ka Ua I Hamakua I Ke Kai Opae`Ula - Mele Ma`i for Kamehameha

 
Ka ua i Hamakua i ke kai Opae`ula lâ
Mahiki i luna lâ
Hä`ule i lalo lâ
Mahiki i luna lâ
Hä`ule i lalo lâ
Kü `oe ka owao waha
kui kele

`Auhea ia
Eia ma`ane`i lâ
Aia mahea
Eia ma`ane`i lâ
A he
Oia nei kuli lohe `ole lâ
E maumau e
He Ma`i o Kamehameha

 

The rain at Hamakua, the sea at Opae`ula
Drops from above
Fall down
Drops from above
Fall down
You are pierced at the mouth of the forest
by the thrust of the needle
 
Where is it?
Here it is
Where is it now
Here it is, over here
So!
Here is the silent one who perseveres
He acts
The Ma`i of Kamehameha

 

Source: Ka Pa Hula Manu Translator unknown