Ka`ililauokekoa - Words & music by Henry Waiau

 
Ma`ema`e wale ke kino o ka palai
Pulupê i ka ua li`ili`i kilikilihune
A he wehi ia nô ka uka o ka nahele
E moani ke `ala i lawe `ia mai hu`ihu`i konikoni e
 
Hui:
Kani e ka wî `uhe`uhe`uhene
E Ka`ililauokekoa
`Auhea `oe?
Eia nô `o au lâ
O Pihanaokalani
E Ka`ililauokekoa
Ua moe paha `oe?
`A`ole lâ
Me wai lâ `oe ho`oheno nei?
Beautiful is the hedge of fern
Sprinkled by the tiny raindrops
Decorating the mountainous region
Bringing forth a cooling breathing scent
 
 
Chorus:
Sing o you shell `uhe`uhe`uhene
The bark of the leaf of the koa tree
Where are you?
Here I am!
The fulfillment of the heaven
The bark of the leaf of the koa tree
Are you asleep?
I am not!
With whom are you flirting

 

Source: Kamehameha HSI - Based on the Kaua`i legend, Ka`ililauokekoa (the bark of the leaf of the koa tree), was a princess awakened one night by the lilting sound of a nose flute. The next night she was again awakened, but this time, the flute called her by name. She went in search of the flute in the rain and mist and journeyed far up the Wailua River to a place called Pihanakalani. There she found the young man with the flute and fell in love with him. Her parents protested her marriage to this strange musician, but the young man in reality was a prince. Chorus, wî are the mountain shells that make the sound `uhe`uhene. Translation by Henry Waiau.