Kai Hänupanupa - by Ken and Phil Emerson

 
E hele au ma ke kai,
E ke kai hänupanupa,
I ka pili ano ahiahi,
E hele au ma ke kai
E hele au ma ke kai,
E ke kai hänupanupa,
Me ke aloha Hawai`i nei,
Ke ia `äina ho`i mai au 
As I go by the sea,
The surging sea,
In the calm of the evening,
I go by the sea.
As I go by the sea,
The surging sea,
My love goes out to my fair Hawai`i,
Tonight my homeland, I'll return.

 

Source: Recorded on "Homegrown 3" by Ken and Phil Emerson and "Hawaii, In The Middle Of The Sea" by Brothers Cazimero, Copyright Ka`io Music Publishers