Kaleponi Hula - Hele Au I Kaleponi - Bina Mossman

 

Hele au i Kaleponi
Ho`i mai, male käua
He aha kou makemake
A pane mai la `oia ala
Päpale ipu kapakahi
Käma`a hila `auli`i
Kïhei ku`u weluwelu
Palekoki hapa nihoniho
Ame ka lole mü`ekeke`i
 
I'm going to California
When I come back, we'll be married
What do you want me to bring you?
She answered:
A hat with a crooked crown,
A pair of high-heeled shoes,
A shawl with a fringe
A petticoat with half scallops
And a very short, tight skirt

 

Source: Baker Collection - A young man leaving for California plans to return with gifts for his bride