Kalua (Love Song from Bird of Paradise) - Words & music by Kenneth Darby
Hawaiian Transcription by Emily K. Taylor
O wai ka halia ka anoi a loko
O wai ka halia ka anoi a loko
 
O nei a ka po
Nou ka halia e Kalua
 
Nou no ka i`ini
A ka pu`uwai o
Waila ka halia aloha a Kalua
 
Ho`oheno nei ka ipo
Ia oe e Kalua
 
Ka pua i mohala
Ike aumoe (ike aumoe)
Hi`ipoe ke aloha
Makamae (makamae)
Nou na kau akau
Nou ka i`ini e Kalua
 
Ken Darby
 
 
 
 
This is the night of love
The shining hour of Kalua
 
Her song is in the air
Her lips are waiting there
Who will be Kalua's only love?
 
Before the night is old
My (his) arms will hold Kalua
 
And where the tradewinds blow
Soft and low (soft and low)
Our love will blossom bright
In the night (in the night)
And stars will sing above
The love song of Kalua
 
This is my night of love
This is the hour of Kalua
 
My arms are open now
My heart has spoken now
Who will be Kalua's only love?
 
Before the night is old
My arms will hold, Kalua
 
My beating heart is true
Wanting you (wanting you)
Your beating heart I see
Wanting me (wanting me)
And now my song is thru
I give to you, Kalua
 

Source: Baker Collection - Used as the theme song for Bird of Paradise, the 1952 movie filmed in Hawaii, starring Debra Paget, Louis Jourdan and Jeff Chandler. Copyright 1952 Miller Music Inc.