Nâ `Ai Ono (Delicious Foods) - Clarence Kinney


I `ono nâ mea `ai i ka maika`i
I ke kuke `ana, kupa `ia `ana,
`Oma `ia `ana

I`ono nô ka poi lehua
I ka wali pono `ôwili `ia,
Kô`ia `ana, ka ho`owali `ana

I `ono nô, ka i`a lâwalu i ka miki`oi
Hulihuli `ana, wahî `ia `ana,
Ka lâwalu `ana

`I `ono nô, ka i`a pûlehu i ka mo`a pono
Ka `ôlali `ana , hulihuli `ana,
Moemoe `ana

I `ono ke momoni iho i ka naunau
A wahi pono,
Pâhe`ehe`e i ke ale iho

Mikomiko nô ka ipukai, ka hâupâ `ana iho
Hâ`ale i ke kai, tomi,
Tomi iho ka pepenu `ana

Ha`ina nô, ka `ai `ono, mûkâ iho `ana,
`Ono i ka pu`u,
Aleale iho, ke momoni `ana


Delicious is food that’s good
Cooked, boiled,
Roasted

Delicious is lehua taro poi,
Well mixed,
Stirred, mashed with water mixed in

Delicious is fish, roasted to a turn
Turned, wrapped in tî leaf bundles,
Roasted

Delicious is broiled fish, well cooked
Shiny, turned,
Lying in rows

Delicious to swallow, to munch,
A good piece,
Slides down when swallowed

Gravy bowl is seasoned, one’s lips smack
Overflowing with the gravy,
Dipping and dunking

Tell about the delicious food, lip smacking
Delicious in the throat,
To swallow, swallowing


Source: