Pehea Ho`i Au - by Charles E. King

Pehea ho`i au i tâu `ite mai lâ?
‘Ite mai la, `eâ `eâ `eâ

Ma`ane`i mai `oe pumehana tâua
A pumehana ho`i tâua, `eâ `eâ `eâ

Ai `ike `oe ia mea he aloha lâ
Taomi mâlie `oe, `eâ `eâ `eâ

Aia nô me `oe ka`ano`i pau `ole
A nei pu`uwai e ‘oni mau nei
E ‘oni mau nei, ‘eâ ‘eâ‘eâ
How do I look to you,
How do I look?

Come here and be in the warmth of my embrace
Warmth of my embrace

You shall come to know this thing called love,
But go easy

There with you is my endless desire
And my heart continues to stir
Continues to stir

Source:King's Green Book Copyright 1942 - Translated by Kamehameha Schools HSI