Minoi Minoi E (Move, Move) - Words & Music by Kuka Tuitama


 
Minoi minoi minoi
Minoi pei oseloi
A siva siva ua ngaoioi
Lololo pe`u se pe`epe`e ua loiloi
Suite sua malie pei ose poi


Refrain:
Lata lupe lupe
Aue tangi tangi aue
O lo`u loto leo tau `ina fa`apea
Ta`ina fa`apele pele

Minoi minoi e
Minoi minoi e
Minoi minoi tele
Minoi mai la`u pele


Ha ha ha
Ote alu i ngauta
I Mato`otua lo`u laumua
E a`oa`o ai sa`u lesona
Soia ete alu fa`ala


E ole pululole
E lamolemole
A laumulamu e pe`i oselole
Avane ai loa male ipu kofe
Aue ole ulu sele mole

 

Move, move, move
Move like an ant
When it dances it moves
Rich is the coconut milk
Sweet like banana poi


Refrain:
My dove, my dove
Cry, cry bitterly
My heart is to take care of you
To endear you

Move, move
Move, move
Move, move fast
Move to me, my dear


Ha, ha, ha
I'm going to the mountains
To Mato`otua, my headquarters
To study a lesson
The sun is hot


The chewing gum
Is smooth
When chewed, is like candy
Get a cup of coffee
Aue, a bald head

Source: Copyright 1945, 52, 73 Michael Goldsen, Inc.Translator unknown