Haleakalä Hula - by Alice Nämakelua

 
Kuahiwi nani `oe Haleakalä
Kaulana ho`i `oe kü kilakila

`O Makawao ia ua kaulana
I käohi ia iho o ka lä`au

He `ükiu e ka ua o ka `äina
Me ka makani aheahe `olu`olu

E aho no `oe a e komo mai
A e ho`ola`i ka malu o ke ao

Puana ka inoa i lohe `ia
Kuahiwi nani `oe Haleakalä
You are a beautiful mountain, Haleakala
You are famous and stand majestically
 
At Makawao, this rain is well known
It falls gently on the trees
 
`Ükiu is the name of the rain of this land
Here the wind is soft and cool

You should come in
Relax in the shade of the clouds


Tell the name so that it can be heard
You are a beautiful mountain, Haleakala

 

Source: Mana Collection - Composed 1941, for the Maui float in the Kamehameha Day parade. Haleakala (House of the sun), is the highest peak on Maui. Ükiu is the name of the cold wind in Makawao. Verse 4, "malu o ke ao" is a phrase used to describe the Wailuku district. Translation by Kini Sullivan