Ke Ho`olono Nei (Listening)
Lyrics by Suzanne Case, Music by Leokane Pryor, Hawaiian Transcription by Kaliko Beamer Trapp

 
I ka uka `elo`elo a`o Alaka`i
Ka `o`o kahi e pulale ana
Ualo makehewa i ke koko`olua
Kaumaha i ka noe o Kuakahi
 
Me he ua a la ke ehu `ohaha wai nui
`A`ohe lua e launa ai `o ka leo nahenahe
 
 
Po`ouli ho`i ao Hanawi
`Olapalapa `o ka home ia
Kaluanui, Kaluaiki, Kalapawili
`O ia mau lapa manu `ole la
 
Lu`ulu`u ka nahele o uka
I ka ua lokuloku mao `ole
He `ole ho`i ka punua `io`io
 
 
 
E ka `io e kaha o ka lewa nu`u
O ka lani pa`a o Hawai`i nei
Kou maka lana, kou heahea mai
Eia makou ke ho`olono nei
 
E o mai e na kini a lehu
E lohe `ia no i ka pakapaka ua
`O ka hana ia
E malama `ia a mau loa aku
`Io, Hawaiian Hawk
There in the uplands of Alaka`i swamp
The lone `o`o anxiously searches
Calling out in vain for a mate
Into the sad mists of Kuakahi
 
The lobelia pollen falls like heavy rain
No sweet duet can be heard
 
 
O Po`ouli of Hanawi
The `olapa forest trees are your home
Kaluanui, Kaluaiki, Kalapawili
Ridges where po`ouli no longer fly
 
Heavy is the upland forest
In the endless downpour
Without the music of young birds
 
 
 
O hawk of the great heights
Of the heavely skies of Hawai`i
Your vision of hope, your call to us
Here we are, listening
 
So answer all you people
And heed the message sent
In the blessing of raindrops
Our work is to protect, evermore

 

Source: Many of life's lessons were taught to nâ keiki (the children) through song and poetry. In keeping with this ancient tradition, the composer encourages all to malama (care for) endangered native species. There are only 3 known Po`ouli, the black headed honey creeper in east Maui. The `Io or Hawaiian hawk is found only on the island of Hawai`i. To learn more of our native species, visit these websites. www.conservationhawaii.org, www.malamahawaii.org, www.mauiforest bird.org