Kîlauea - by Alice Nâmakelua


A ka luna o Kîlauea
I ke ahi a ka wahine


Ha`a ana ka wahine Pele
`Ûhi `ûhâ mai ana lâ


Nome ana `o Pele i Puna
Aia ka palena a`i kai `eâ


He inoa nou a`e Pele `eâ
Ka wahine noho a i Kîlauea


Ho`i nô e ke kapu i Kîlauea
E ola mâkou a mau loa


Kahea:
He inoa nô PeleAlice Namakelua

Up at Kilauea
Lives the fire of the lady


Madame Pele moves
Creaking and crackling as she goes


Pele moves to Puna
The end is in the sea


Thy name is Pele
The lady that lives at Kilauea


All kapu remains at Kïlauea
And may we live forever


Call:
The name of Pele


Source: Hillier Collection, Translation by Kini Sullivan