Kö Ma`i Hö`eu`eu (Your Lively Ma`i) - Mele Ma`i

 
Kö ma`i hö`eu`eu
Hö`ekepue ana `oe
Hö`ike i ka mea nui
O Hälala i ka nuku manu
 
 
`O ka hana ia o Hälala
Ka hapapai kïkala
A`e a ka lawe a`e `oe
A i pono iho o Hälala
 
 
Kö ma`i ho`olalahü
I kai `ale pünana mele
`O ka hope `oi iho ai
A i pehu ai kö nuku
 
 
Ua pä kï`aha paha
Ke noenoe mai nei
Ha`ina mai ka puana
`O Hälala i ka nuku manu
 
 

 

 

King David Kalâkaua

 

 

 
Your lively ma'i
That you are hiding
Show the big thing
Halala to the many birds
 
 
What Halala does
Raise the hips
And take you
Right below Halala
 
 
Your ma'i swells
Sea swells a nest of songs
And finally
Your swollen mouth
 
 
Take a drink perhaps
Foggy then
Tell the refrain
Halala and the many birds
 
 

Source: Na Mele o Hawai'i Nei by Elbert & Mahoe - The mele ma`i was composed in praise of the sexual prowess and genitals of a person. Continuity of the Hawaiian race was essential, as expressed in King Kalâkaua's motto "Ho`oulu Lahui" or "Increase the Race". This ma`i in honor of King Kalâkaua gives him the name Halala, meaning overly large