Kuilima Hula - by Emma Blanchard & Val Kepilino

 
He nani kuilima
Ua ike ia
Ku`u home ho`okipa
Ka nui malihini
 
 
Kipa ho`onanea
Me kealoha
Pili mai Niukolu
Oluolu oe
 
 
Walea i ka lai
La o-o Kaunu
Kaunu mahia
Na malihini
 
 
Au au ike kai
A`o ka loko iki
Ke kai kuono
Kaulana nei
 
 
Ha`ina ka inoa
Ua lohe ia
Aia kuilima
Ku`u home nani
 
 
Ha`ina hou ia
Mai ka puana
Hoi kealoha
A i Kuilima
The beauty of Kuilima
This I see
Home away from home
For all visitors
 
 
Gathering all close
With love
Right to Niukolu
So comforting
 
 
Projecting point of
Kaunu
Kaunu so clear, inviting
For strangers
 
 
Bathing in the waters
Of the bay called Lokoiki
Water so warm
Really marvelous
 
 
Recall the name of the song
Listen carefully
Here is Kuilima
Home of bauty
 
 
Again to repeat
The invitation
Come back to love
There in Kuilima

 

Source: CD Peter Sings, Copyright V. Kepilino - Composed for Kuilima Hotel in Kahuku, on the northern coast of Oahu, now the Turtle Bay Hilton Hotel