Maunawili - Traditional

 
Ha`alele makou ia Honolulu
I ka hapaha o ka hola `ekolu

Ha`awi ke aloha lulu lima
Me na huapala o ka E.S.

A uka makou o Haukama
Pa ana ke `ala o ka `awapuhi

A uka makou o Nu`uanu
Huli aku nana ia Ko`olau

Alawa i ka wai o Silo Sia
I ka ne`e malie i ke alo pali

Ewalu makou i `alo aku
Ma nei kula loa o Maunawili

A lalo makou o Maunawili
Pa ana ka makani wili `ahihi

`Âina maika`i o Maunawili
Ho`okahi no hewa he ulua `ole

Ho`okahi no ulua o ka makika
I ka uwehonehone i ke aumoe

Ke hulu ho`i nei makou
E `ike i ka nani o ka kaona

Ha`ina `ia mai ana ka puana
Ewalu makou i `alo aku

We left Honolulu
At a quarter of three

We gave our love and shook hands
With the girl friends of E.S.

As we went up to Haukama
We smelled the fragrance of ginger

Approaching Nu`uanu Pali
We turned to view the Ko`olau

We saw the waters of Kilo Wahine
As we made our way slowly on the face of the cliff

Eight of us made the long trip
On the plains of Maunawili

Descending to Maunawili
The wind swirled the `ahihi around us

Maunawili is a good land
With only one fault, no mates

There is only one kind of ulua
The mosquitos that whine at night

Now we go home and turn
To see the beauty of the town

Tell the refrain
Eight of us made the trip

Source: This mele relates the adventures of eight young men from Maunawili, a district on the windward side of Oahu, who came to Honolulu in search of girl friends. E.S. is the abbreviation for the English School, now known as St. Andrew's Priory. Silo Sia is a corruption of Kilo Wahine, a pool at Nuuanu Pali. Ulua in verse 8 means eligible mates.