Maui - The Valley Island
`O Maui o na hono a`o Pi`ilani, Maui no ka `oi
O Maui of the many bay of Pi`ilani, Maui excels
 

 

Ancient Name: Ihikapalaumaewa
Square Miles: 727
Color: Pink
Symbol: Lokelani
Mountains:
Haleakala - 10,023
Pu`u Kukui - 5,788