Tazana - Words & Music by Elizabeth Kuauhia


He kua, he inoa no Tazana
O ka ilima wikani pukonakona


Ke lawe ia ala e ka `enemi
No ana i ka `âina malihini


`A`ole i hopo iho no Tazana
O ka lima koko a`o kau e ka weli


Weliweli na hana ke `ike aku
|O nei lima koko he aloha `ole


Ha`ina `ia mai ana ka puana
He kau, he inoa no Tasana

It's yours, the name of Tarzan
Of the strong and mighty arm


Brought there to the enemy
Staying in a strange land


No doubt but that Tarzan's
Bloody hand will fill (them) with terror


Numerous the deeds known
Of that bloody hand that has no love (for the enemy)


The story is told
It's yours, the name of Tarzan

Source :Hillier Collection "Genoa Keawe by Request" album - Written as a tribute to her husband who she compared to the comic book character, Tarzan, when he (Mrs. Kuahuia's husband) went to serve in World War II and was taken prisoner. Her faith was justified and he returned safe. The composer, from Miloli`i, asked Genoa Keawe to record this song in 1956. The artist complied and dedicated this song to all the people of Miloli`i. Translation and notes by Kini Sullivan