Kauaʻi - The Garden Isle
Maikai Kauaʻi, hemolele i ka mālie, Kauaʻi o Manokalanipō
So fine is Kauaʻi, tranquil in the calm, Kauaʻi of chiel Manokalanipō
 
Ancient Name: Kamawaelualani
Square Miles: 552
Symbol: Mokihana Berry (pelea anisata)
Color: Purple
Mountain: Waiʻaleʻale - 5,148